معرفی دستگاه میکرواسپکتروفوتومتر مدل رامان

میکرواسپکتروفتومتر یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری طیف نمونه های میکروسکوپی استفاده می شود. به عنوان مثال، یک مهندس در تاسیسات نیمه هادی از آن برای اندازه گیری ضخامت لایه های نازک استفاده می کند، در حالی که یک دانشمند پزشکی قانونی از آن برای تجزیه و تحلیل رنگ در...
معرفی دستگاه میکرو اسپکتروفتومتر ( قسمت اول)

معرفی دستگاه میکرو اسپکتروفتومتر ( قسمت اول)

معرفی دستگاه میکرو اسپکتروفتومتر یک لامپ یا لیزر ،نوری را منتشر می‌کند که توسط عدسی شیئی روی نمونه متمرکز می‌شود. نمونه برخی از طول موج های نور را بهتر از بقیه جذب می کند ،عبور می دهد یا…..،که کاملا وابسته به ساختار شیمیایی نمونه و محیط است.نمونه به چند روش...
دستگاه میکرواسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ چه تفاوت‌هایی دارند؟

دستگاه میکرواسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ چه تفاوت‌هایی دارند؟

دستگاه میکرواسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ چه تفاوت‌هایی دارند؟ یکی از دستگاه‌های دقیق و پیشرفته طیف‌سنجی ، دستگاه میکرواسپکتروفوتومتر است که بدلیل شباهت ظاهری بسیار زیاد این دستگاه با میکروسکوپ‌ها اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند اینست که: «تفاوت دستگاه...